TURVAKAAMERAD

Kasutame AS WASA-s turvakaameraid isikute (so klientide, töötajate ja külaliste) kaitsmiseks, ohutuse tagamiseks ja sisekorraeeskirjade järgimise tuvastamiseks. Isikuandmete vastutav töötleja on AS WASA.

Turvakaamerad on paigutatud selliselt, et jälgimisalasse jäävad sissepääsud, koridorid, üldkasutatavad alad ja parkla. Sellest tulenevalt jäävad jälgimisalasse ning videosalvestistele ka nimetatud alades tegutsevad kliendid ja muud külastajad.
Järgnevalt kirjeldame videokaamerate kasutamise põhitingimusi:

Kaamerate kasutamise õiguslik alus – õigustatud huvi.

Jälgimissüsteemi lühike kirjeldus – digitaalne ilma helisalvestamise võimeta.

Kellele salvestis võidakse edastada – PPA-le, AKI-le ja teistele seadusest tulenevatele asutustele ja isikutele.

Juurdepääs jälgimissüsteemile on administraatoritel, valdkonnajuhtidel.  Juurdepääs salvestistele on ettevõtte tegevjuhil.

Kaua salvestisi säilitatakse – salvestisi säilitatakse 3 nädalat, misjärel hakkab videosüsteem automaatselt üle salvestama. Turvaintsidendi korral säilitatakse intsidendiga seotud salvestist kuni intsidendi lahendamiseni.

Jälgimise aeg – ööpäevaringselt.

Jälgimise liik – reaalajas ja salvestamise ja järele vaatamisega.

 

Mida tehakse selleks, et kaitsta jälgimissüsteemi abil kogutavaid andmeid – salvestised asuvad virtuaalserveris, kuhu on juurepääs vaid ettevõtte tegevjuhil personaalsete kasutajatunnuste ja paroolidega.

Kuidas inimene saab tutvuda tema kohta kogutud andmetega – isiku kohta kogutud andmetega tutvumiseks palume esitada taotluse ettevõtte tegevjuhile kirjalikult e-postile angelika@wasahotels.ee Andmetega tutvumisel peate arvestama sellega, et säilitame salvestisi vaid 2 nädalat, samuti sellega, et teiste salvestisele jäädvustatud isikute õiguste ja huvide kaitsmiseks peame muutma nad tuvastamatuks, mistõttu ei saa me tutvumist võimaldada koheselt. Küll ei kehti tutvumist taotluse alustele andmetele 2 nädala määr, ehk kui teade esitatakse ajal mil andmed on alles, siis need säilitatakse.

Kõigil kellel kohta andmeid kogutakse on õigus edastada on kaebusi lisaks andmekogujale ka teemaga seotud järelevalve asutustele.

Lisaks õigusele salvestistega tutvuda on isikul õigus kasutada ka kõiki muid andmesubjekti õigusi, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2016/679. Andmesubjekti õigused on kirjeldatud ka AS WASA  privaatsuspoliitikas  ja andmete kogumise aluseks olevate õiguslike analüüsidega.

Oma õiguste teostamiseks palume ühendust võtta AS WASA  tegevjuhiga e-postil  angelika@wasahotels.ee

Turvakaameratega seonduvate küsimuste puhul võtke meiega ühendust e-posti aadressil wasa@wasa.ee või telefonil +3724450755